Active imobilizate. Ce presupune Standardul International de Raportare Financiara 5

posted in: Servicii | 0

Acest Standard de Raportare Financiara cuprinde prevederi referitoare la amortizarea si deprecierea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. Astfel,conform Standardului de Raportare Financiara activele care indeplinesc criteriile de clasificare ca active detinute in vederea vanzarii trebuie evaluate la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila si valoarea justa minus costurile de vanzare, iar amortizarea acestor active trebuie sa inceteze.

In masura in care se estimeaza ca un activ imobilizat va genera fluxuri de beneficii catre societate in urma cedarii acestuia mai degraba decat in urma utilizarii sale continue, acesta trebuie clasificat ca activ detinut in vederea vanzarii.

Clasificarea activelor in vederea vanzarii implica din punct de vedere contabil: http://fastquality.ro

Determinarea la data bilantului a valorii recuperabile ca valoare de vanzare minus costurile aferente cedarii;

– Inregistrarea ajustarilor de valoare aferente atunci cand valoarea recuperabila astfel determinate este mai mica decat valoarea contabila;
– Prezentarea separata in situatiile financiare anuale.

La momentul incetarii recunoasterii unui activ sau grup de active ca fiind clasificat in vederea vanzarii si recunoasterea acestuia ca fiind detinut pentru activitatea proprie activul trebuie evaluat la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila inaintea clasificarii in vederea vanzarii ajustata cu amortizarea care ar fi fost inregistrata daca activul nu ar fi fost clasificat ca detinut in vederea vanzarii si valoarea sa recuperabila.

Modificarea clasificarii activului genereaza urmatoarele operatiuni contabile:

– Inregistrarea amortizarii aferente perioadei cat activul a fost clasificat ca detinut in vederea vanzarii

Atentie! Aceasta cheltuiala inregistrata este nedeductibila la calculul profitului impozabil.

– Ajustarea deprecierii in vederea recunoasterii activului la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila;

Atentie! Aceasta cheltuiala inregistrata este nedeductibila la calculul profitului impozabil.

Determinarea valorii recuperabile ca fiind cea mai mare valoare dintre valoarea de utilizare si pretul de vanzare minus costurile aferente cedarii. Conform prevederilor art. 21 alin (4) lit. s^4) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie sunt cheltuieli nedeductibile In ceea ce priveste deducerile de amortizare acestea se determina potrivit art. 24 alin (23), din legea mentionata tinand seama de urmatoarele reguli fiscale:
– Valoarea fiscala ramasa neamortizata in cazul activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii si reclasificate ulterior in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, este valoarea fiscala dinaintea reclasificarii ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii.

Durata de amortizare este:

Durata normala de utilizare initiala, conform catalogului – durata in care a fost clasificat in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii.

Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care a avut loc reclasificarea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *